100 lecie Objawień Fatimskich

100 lecie Objawień Fatimskich

W sobotę, 13 maja, przypadła 100 Rocznica rozpoczęcia się Objawień Fatimskich, maj jest też tradycyjnie miesiącem poświeconym Matce Bożej, gdy gromadzimy sie w kościołach, kapliczkach,
czy przy przydrożnych krzyżach, aby oddać jej cześć.
Zachęcamy do udziału w nabożeństwach majowych.

Historia Nabożeństw Majowych

Więcej informacji o objawieniach w Fatimie

Komentarze są wyłaczone