Zmarł ks. prał. dr Stanisław CZŁAPA

Ś.P. Ks. prałat dr Stanisław Człapa 10 pździernika 2013 r. w toruńskim szpitalu zmarł ks. prał. dr Stanisław CZŁAPA wieloletni Dziekan Dekanatu Starogardzkiego, Proboszcz parafii św. Mateusza w Starogardzie Gdańskim.

Ks. Stanisław Człapa urodził się 23 maja 1938 r. w miejscowości Borki należącej do powiatu chełmińskiego. W latach 1952 – 1956 r. uczęszczał do Gimnazjum Biskupiego Collegium Marianum w Pelplinie. Potem studiował filozofię i teologię w Wyższym seminarium Duchownym w Pelplinie, gdzie 17 grudnia 1961 r. w bazylice Katedralnej przyjął święcenia kapłańskie. Od stycznia do 1 lipca 1962 r. był wikariuszem w Pogódkach, a od 1 lipca 1962 r. do 30 czerwca 1966 r. – wikariuszem parafii św. Wojciecha w Starogardzie Gd. Stąd udał się na studia specjalistyczne na Wydziale Teologii KUL w zakresie nauk liturgicznych, gdzie na podstawie pracy „Ks. Kazimierz Bieszk jako liturgista” uzyskał tytuł licencjata. Oczekując na zgodę władz na wyjazd do Rzymu na studia doktoranckie, przez dwa lata pracował jako wikariusz parafii NMP w Toruniu. Studia na Papieskim Instytucie Liturgicznym w Rzymie (1971-1974) uwieńczył tytułem doktora w zakresie nauk liturgicznych. Powróciwszy do Diecezji Chełmińskiej przez pół roku był wikariuszem w parafii św. Krzyża w Grudziądzu, a od 1 października 1975 r. objął w Wyższym seminarium Duchownym w Pelplinie wykłady z sakramentologii oraz z prawa liturgicznego. Od tego czasu aż do chwili obecnej jest związany z dydaktyką seminaryjną jako profesor w Katedrze Liturgiki WSD. Nieprzerwanie też od 1975 r. uczestniczy w pracach instytucji diecezjalnych. Od 1974 łączy tę działalność z publicystyką religijną. Swoje artykuły publikuje w „Studiach Pelplińskich”, Encyklopedii Katolickiej, na łamach”Pielgrzyma” oraz w Biuletynie Parafii św. Mateusza w Starogardzie Gd.. W latach 1982 – 1988 r. był proboszczem i dziekanem w Żukowie, a w 1988 r. został proboszczem parafii św. Mateusza w Starogardzie Gd. i dziekanem starogardzkim. W uznaniu zasług dla Kościoła w 1987 r. został mianowany kapelanem honorowym Jego Świątobliwości, a w 1994 prałatem honorowym Ojca Świętego. Natomiast w 2001 r. Ksiądz Biskup Diecezjalny odznaczył go godnością Kanonika Honorowego Kapituły Katedralnej Pelplińskiej.
Uroczyste pożegnanie ks. prałata St. Człapy, które związane było z przejściem na emeryturę, odbyło się 19 czerwca w parafii św. Mateusza z udziałem biskupa pelplińskiego Ryszarda Kasyny i wielu gości.

Komentarze są wyłaczone