Archiwum Kategorii: Archiwum wydarzeń

Koncert ewangelizacyjny Dziękujmy Panu Starogard Gd. 15 czerwca 2013 r.

Marsz dla życia i rodziny, Starogard Gdański, 2.06.2013 r.

 

Papież Franciszek

13 marca 2013 r. kardynała Jorge Mario Bergoglio z Argentyny został wybrany Papieżem i przyjął imię Franciszka. Urodzony w 1936 roku w Buenos Aires. Po ukończeniu studiów chemicznych, w wieku 22 lat, wstąpił do zakonu jezuitów, święcenia kapłańskie przyjął 13 grudnia 1969 r. W latach 1973-79 był prowincjałem swego zakonu, a następnie rektorem Wydziału św. Michała. W 1985 r. przeniósł się do Niemiec, gdzie uzyskał tytuł doktora teologii. Po kilku latach pracy jako profesor teologii w Buenos Aires, w 1992 […]

Oświadczenie Benedykta XVI o ustąpieniu ze Stolicy Piotrowej

Najdrożsi Bracia, zawezwałem was na ten Konsystorz nie tylko z powodu trzech kanonizacji, ale także, aby zakomunikować wam decyzję o wielkiej wadze dla życia Kościoła. Rozważywszy po wielokroć rzecz w sumieniu przed Bogiem, zyskałem pewność, że z powodu podeszłego wieku moje siły nie są już wystarczające, aby w sposób należyty sprawować posługę Piotrową. Jestem w pełni świadom, że ta posługa, w jej duchowej istocie powinna być spełniana nie tylko przez czyny i słowa, ale w nie mniejszym stopniu także przez […]

Znieważenie Cudownego Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej 9.12.2012

"W dniu dzisiejszym tj. 9 grudnia br. miała miejsce próba zniszczenia Cudownego Obrazu Królowej Polski na Jasnej Górze poprzez oblanie go czarną substancją. Obraz, dzięki specjalnemu zabezpieczeniu, nie został w żaden sposób uszkodzony. Wraz z Biskupami częstochowskimi, Ojcowie i Bracia Paulini odprawili modlitwy ekspiacyjne. Prosimy wszystkich o włączenie się do tej modlitwy. Kaplica Matki Bożej zostanie otwarta dla wiernych o godz. 11.45. Pierwszym nabożeństwem będą Suplikacje i modlitwy wynagradzające." o. Roman Majewski OSPPE Przeor Jasnej Góry http://www.jasnagora.com/ Prezydium Konferencji Episkopatu […]

Ingres księdza biskupa diecezjalnego Ryszarda Kasyny do Bazyliki katedralnej w Pelplinie

W bazylice katedralnej w Pelplinie odbył się 8 grudnia ingres nowego biskupa pelplińskiego Ryszarda Kasyny. Nuncjusz apostolski abp Celestino Migliore wprowadził biskupa Kasynę na katedrę biskupów pelplińskich i wręczył mu pastorał. Biskup Kasyna powiedział w homilii: „pragnę poślubić Kościół pelpliński”. Odnosząc się zagadnień moralnych stwierdził: „grzech jest ciemnością i nie ma żadnego sensu wpatrywać się w ciemność, bo człowiek ma oczy stworzone do światła, i myśli ludzkie są stworzone do światła i do prawdy”. W uroczystej procesji z Wyższego Seminarium […]

Zagrożenia rozwoju osobowości młodego człowieka na początku XXI wieku

_________________________________________________________________ 23-25 listopada 2012 r. w Gdańsku, odbyła się VII OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA z cyklu: Zagrożenia rozwoju osobowości młodego człowieka na początku XXI wieku. Motywem przewodnim tegorocznej refleksji było hasło: Porta fidei – wiara doświadczana i przekazywana Młodym potrzeba drogowskazu. Gość Niedzielny Zdjęcia z konferencji. _________________________________________________________________