Dobry Początek 21-23.10.2016

Diecezjalny Zespół Dobry Początek od 21 do 23 października 2016 brał udział w kolejnych rekolekcjach formacyjnych. Prawdy dotyczące kerygmatu przeżywało 13 par małżeńskich oraz 5 kapłanów, którzy prowadzą  "Weekendy dla narzeczonych z lekcją tańca". Mogli oni na nowo zachwycić się miłością Bożą. Wśród uczestników znaleźli się również członkowie naszej Wspólnoty 🙂 W pięknej kaszubskiej miejscowości Ostrzyce rekolekcje "Pełnia Życia" głosili ks. Radosław Karczewski i p. Maciej Kozak z Wydziału Duszpasterskiego Diecezji Pelplińskiej. Prowadzący pokazali uczestnikom jakie są cechy miłości Boga Ojca. Pomagali uświadomić sobie co znaczy, że nasza natura jest zraniona grzechem. Ukazywali co oznacza zbawienie i osobisty wybór Jezusa na swojego Pana i Zbawiciela. Kapłani modlili się o dar Ducha Świętego dla każdego uczestnika i pokazywali jak umacniające jest świadome trwanie we wspólnocie Kościoła. Ks. Radosław i p. Maciek ukazywali jak uświadomienie sobie tych podstawowych prawd kerygmatu pomaga w traktować drugiego człowieka z większą wyrozumiałością i zrozumieniem. Przesłaniem spotkania stała się zachęta, aby ciągle na nowo zapuszczać korzenie w Chrystusie i z nowym zapałem wyruszać do dalszej ewangelizacji młodych.

Rekolekcje były też okazją do podzielenia się doświadczeniem prowadzenia Weekendów dla narzeczonych. Małżonkowie i kapłani mówili, że prowadzenie tej formy przygotowania do małżeństwa jest ubogacające również dla nich samych. Przez przygotowanie do prowadzenia Weekendów oraz słuchanie świadectw innych prowadzących sami dokonują refleksji związanej z przeżywaniem swojego powołania oraz relacji z Bogiem.

Komentarze są wyłaczone