majowe

Nabożeństwa majowe

Maj – dla wielu najpiękniejszy miesiąc roku – to w Kościele okres szczególnej czci Matki Bożej.
W Polsce żywa jest tradycja gromadzenia się wieczorami w kościołach, przy grotach, kapliczkach
i figurach przydrożnych na nabożeństwach majowych, nazywanych "majówkami". Jeszcze dziś
przejeżdżając w majowy wieczór przez polskie wsie można usłyszeć pieśni maryjne. Zwyczaj ten
trwa dopiero od połowy XIX wieku. Rodowód tych nabożeństw jest jednak znacznie wcześniejszy
niż się powszechnie uważa. Gromadzenie się i śpiewanie pieśni na cześć Matki Bożej było znane
na Wschodzie już w V wieku.

Pamiętajmy, aby znaleźć czas na te piękne nabożeństwo.

więcej

Komentarze są wyłaczone