Krąg Biblijny I

„Zaiste, podobnie jak ulewa i śnieg spadają z nieba i tam nie powracają, dopóki nie nawodnią ziemi, nie użyźnią jej i nie zapewnią urodzaju, tak iż wydaje nasienie dla siewcy i chleb dla jedzącego, tak słowo, które wychodzi z ust moich, nie wraca do Mnie bezowocne, zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem, i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa” –  Księga Izajasza

Słowo Boże zawarte w Biblii jest dla każdego chrześcijanina duchowym pokarmem, bez którego nasza wiara straciłaby sens. W naszej Wspólnocie od 2014 r. działa Krąg Biblijny. Spotykają się
w nim osoby, które z jednej strony chcą pogłębić swoją wiedzę nt. Pisma Świętego, a z drugiej strony pragną we Wspólnocie czytać i rozważać słowo Boże. Inspiracją do powstania Kręgu były nasze dzieci, które regularnie przygotowywały się do konkursów biblijnych. Przychodziły, aby pogłębić wiedzę, a zaraz za nimi przyszli rodzice. Tak w kwietniu 2014 roku zrodziła się myśl regularnych spotkań, a już w czerwcu zaczęliśmy rozważać Stary Testament. W październiku dołączył do nas kapłan z parafii Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła, bo do tej parafii należy 90 % spotykających się w Kręgu. Ksiądz Michał Roschek prowadzi nasz Krąg, wyjaśnia, doradza, inspiruje do dalszej pracy. Podczas każdego, comiesięcznego spotkania przybliżamy zadany fragment, wyjaśniamy symbolikę słów, uwarunkowania historyczne bądź kulturowe tamtego okresu,
dzięki czemu łatwiej możemy zrozumieć Słowo Boże, ujrzeć właściwy Jego sens i przesłanie,
jakie nam niesie. Potem następuje dzielenie się naszymi przemyśleniami, spostrzeżeniami, wątpliwościami. Spotkanie kończy się wspólną modlitwą dziękczynną oraz udzieleniem błogosławieństwa. Krąg Biblijny to miejsce gdzie  „czytający rośnie na skutek czytania Bożych Pism” (papież Grzegorz Wielki).  Co więcej, światło Chrystusowej Prawdy, Miłości i Mocy kształtuje w wiernym uczniu obraz Mistrza”. Sprawia, że uczeń otwarty na nie upodobnia się do uwielbionego Pana. To spotkanie z Jezusem obdarzającym nas światłem Ducha Świętego. Spotkania w Kręgu Biblijnym to czas, gdzie zaczynamy więcej wierzyć, to początek gdzie przestajemy coś robić, początek gdzie zaczynamy robić lepiej, to początek gdzie zaczynamy robić coś, co jest pragnieniem Bożym. Krąg Biblijny to miejsce gdzie On sam przychodzi do nas i zmienia „SŁOWO W CIAŁO”. Studiując Słowo Boże zaczynamy „rosnąć” na Jego podobieństwo.

Aktualnie we Wspólnocie spotykają się dwa Kręgi Biblijne. 

Poniżej kilka zdjęć z naszych radosnych spotkań 🙂

 

Komentarze są wyłaczone