Różaniec rodziców w intencji dzieci

„Czymś pięknym i owocnym jest także powierzenie w tej modlitwie drogi wzrastania dzieci…. Modlitwa różańcowa za dzieci, a bardziej jeszcze z dziećmi, która wychowuje je już od najmłodszych lat… stanowi pomoc duchową, której nie należy lekceważyć” napisał Jan Paweł II w encyklice Rosarium Virginis Mariae.


W tym duchu w naszej Wspólnocie Świętej Rodziny istnieje siedem kół różańca rodziców modlących się za dzieci. Różaniec za dzieci oparty jest na zasadzie Kół Żywego Różańca. Rodzice tworzą dwudziestoosobowe "róże", z których każda ma swojego animatora, a w niebie – patrona. Intencje obejmują również dzieci adoptowane oraz z duchowej adopcji, poczęte, a jeszcze nienarodzone, chrześniaków oraz zięciów i synowe. Każda osoba wstępująca do róży otrzymuje akt zawierzenia, który odmawia przy przystąpieniu do modlitwy. Jak w żywym Różańcu, także tutaj co miesiąc członkowie wymieniają się tajemnicami, rozważając życie Maryi i Jezusa. Różaniec Rodziców jest to modlitwa wspólnotowa, mająca na celu otaczać ochronnym płaszczem nasze dzieci przed wieloma zagrożeniami, które niesie świat, a także przed zagrożeniami, którymi często stajemy się my sami. Świadomość wspólnej modlitwy i niezachwianej opieki Bożej nad dzieckiem daje rodzicowi niesłychany spokój i często uwalnia od lęków o dziecko, o bezpieczeństwo teraz i w przyszłości. Modlitwa ta, często uzdrawia również relacje w rodzinach. Poświęcenie 4-5 minut dziennie,
aby dziecko miało opiekę przez 24 godz., to wspaniała Boża ekonomia – tylko trzeba się na nią zdobyć. To prawdziwy szturm do nieba w intencji naszego potomstwa. Przybywa świadectw o owocach tej modlitwy, niedawno jedna z mam napisała:

Szczególne zmiany zauważyłam w starszym synu, który obecnie uczęszcza do klasy szóstej Szkoły Podstawowej. Nigdy nie miał specjalnych problemów z nauką, ale całkowicie nie zależało mu na wynikach w szkole. Bardzo musiałam go kontrolować, mobilizować, pilnować – wymagało to ode mnie ogromnego zaangażowania. W tym roku szkolnym od września zauważyłam niezwykłą jego przemianę – praktycznie sam pilnuje się w zakresie lekcji i prac domowych, bardzo zależy mu na ocenach, zgłasza się sam do różnego rodzaju zadań dodatkowych i konkursów, twierdzi często,
że zależy mu, aby dostać szóstkę, a kiedyś uważał, że czwórka to dobra ocena, która mu odpowiada. Dzisiaj moja rola często sprowadza się do tłumaczenia, iż piątka to super ocena i nie ma sobie stawiać tak wysokich wymagań:-) Na półrocze miał najwyższą średnią z wszystkich dotychczasowych. Poza tym jest bardzo czuły dla wszystkich członków rodziny, zawsze był,
lecz teraz znacznie bardziej. Sam przychodzi do mnie i oferuje pomoc w różnych pracach domowych! Widzę działanie naszej modlitwy – Chwała Panu i Maryi!  – Julita

Kilka lat temu do modlitwy dołączyły nasze dzieci. Założyły i moderują swoje koło różańcowe modlitwy dzieci za rodziców. Ta piękna inicjatywa jest znakiem wstawiennictwa Matki Bożej u Jej Syna oraz owocem naszych, rodziców modlitw. Cieszymy się niezmiernie, że dzieci i młodzież uczą się postawy kontemplacji, której wymaga modlitwa różańcowa, a my, rodzice czujemy się dodatkowo otoczeni opieką.

Różaniec Rodziców za Dzieci powstał 8 września 2001 roku, w czasie rekolekcji wspólnoty modlitewno-ewangelizacyjnej MARANA THA z Gdańska. Więcej informacji można uzyskać:
                                                                                                                              Różaniec Rodziców za Dzieci


 

Komentarze są wyłaczone