Warta modlitewna

Początek modlitwy i postu następuje w piątek, zakończenie w czwartek.
Poniżej zasady:

Modlimy się najlepiej modlitwą różańcową, bądź inną wybraną, jeśli można całą rodziną, następnie podejmujemy post, może to być post jednodniowy ścisły, bądź odmówienie sobie czegoś bardzo do tej pory trudnego do odmówienia, przez cały czas trwania warty modlitewno – postnej. Gdyby ktoś nie mógł pościć wtedy indywidualnie rezygnujemy z jakiegoś posiłku w ciągu tygodnia. Najbardziej omijanym terminem są święta Bożego Narodzenia, a przecież w święta nie musimy pościć, można przed lub po świętach zaplanować jeden dzień postu. Warta modlitewna trwa tydzień. Oczywiście można podjąć tylko modlitwę lub tylko post. Do tej pory jednak podejmowaliśmy to łącznie w danym tygodniu. Pamiętajmy, że post musi wypływać z miłości. Prorok Izajasz powiedział: przyczyną postu nie może być chęć zadośćuczynienia tradycjom, duchowa duma, czy nawet próba „zmuszenia Boga, aby uczynił coś dla nas. Post musi być „postem miłości”, by przyniósł uzdrowienie współczesnej ludzkości.

 

Komentarze są wyłaczone