Rekolekcje o Eucharystii 24-26.08.2017

            W parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Starogardzie Gd. zakończyły się trzydniowe rekolekcje o Eucharystii. W dniach od 24 do 26 08 2017r. około 150 osób ze Starogardu i okolic uczyło się dostrzegać wartości, jakie niesie Eucharystia, oraz jak dobrze rozumieć porządek,
według którego jest sprawowana Msza Święta.

Rekolekcje poprowadził ks. dr Wojciech Niemczewski, który pomagał uczestnikom na nowo rozpalać wiarę w Boga poprzez miłość do Eucharystii. Pogłębił przede wszystkim temat uświęcenia człowieka przez doskonałą ofiarę Chrystusa. Przez tę ofiarę wszystko się dokonało. W ofierze Jezusa, Boga – człowieka, Bóg i człowiek spotykają się w doskonałej miłości. Życie człowieka zostaje wewnętrznie złączone z działaniem Boga, uświęcone przez nie i przemienione. Bóg przemawia do człowieka poprzez słowo zawarte w Piśmie Świętym, dlatego poświęcono wiele czasu na medytację Słowa Bożego.
Jednakże sensu tekstu nie poznajemy tylko przez studia, lecz dużo częściej przez modlitwę.
Ten, który natchnął świętych autorów, może natchnąć również ich interpretatorów, czas poświęcony modlitwie nad tekstem Pisma Świętego przyniósł wiele owoców. Nie wolno także zapominać
o pięknie celebracji liturgicznej, stąd doskonałym pomysłem okazała się nauka chorału. Wspólny śpiew łączy myśli i uczucia, jest więc skutecznym środkiem budowania jedności wiernych. Każda rekolekcyjna Msza Święta, tak prosta, a jednak nadzwyczajna, ta sama ofiara, która dzieje się na ołtarzach całego świata, a jednak bliższa niż zwykle. Chciałoby się powtórzyć za autorem wschodnim Kronik Nestora  z Kijowa: „Nie wiedzieliśmy, czy jesteśmy jeszcze na ziemi, czy już w niebie,
na ziemi bowiem nie ogląda się takiego blasku i piękna, którego nie potrafimy opisać.” Tym blaskiem jest Jezus Chrystus, dziękujemy za kolejną okazję zjednoczenia się z Nim w Eucharystii.

Niech Bóg błogosławi wszystkim uczestnikom i organizatorom rekolekcji.

 

Świadectwo uczestniczki rekolekcji:

Gdy tylko dowiedziałam się, że latem odbędą się rekolekcje o Eucharystii, od razu wiedziałam,
że muszę wziąć w nich udział. Czułam, że moje przeżywanie Mszy Świętej dalekie jest od ideału. Chciałam dowiedzieć się jak najwięcej o Eucharystii, o tym, co naprawdę dzieje się podczas Eucharystii.

I rzeczywiście to, czego się dowiedziałam podczas rekolekcji, pozwoliło mi na nowo odkryć
Mszę Świętą.

Podczas Eucharystii przychodzi do nas sam Bóg Wszechmogący, Stwórca Wszechświata, Ten,
od którego wszystko zależy. Przychodzi cicho i pokornie, i pozwala nam przyjąć Siebie w Komunii Świętej. A my, pochłonięci codziennymi sprawami, obowiązkami, z głowami zaprzątanymi różnymi myślami, zupełnie nie zdajemy sobie sprawy z tego, w jak wielkim wydarzeniu uczestniczymy.

Podczas Eucharystii dzieją się największe cuda.

Bardzo dziękuję Jezusowi, że zaprosił mnie na te rekolekcje. Dzięki nim teraz będąc na Mszy Świętej chłonę każde słowo, razem z aniołami, archaniołami i wszystkimi świętymi wyśpiewuję Bogu chwałę. Już nie idę na Mszę Świętą „z obowiązku”. Cieszę się na spotkanie z Żywym Bogiem w liturgii i Komunii Świętej.

Dziękuję Ci Boże za ten wielki dar, którego nie jestem godna. Dziękuję za rekolekcje,
które „otworzyły mi oczy”.

Komentarze są wyłaczone