Zwiastowanie Pańskie – Dzień Świętości Życia 25.03.2015

Zwiastowanie Pańskie – Dzień Świętości Życia 25.03.2015

DzienSwietosciZycia

Jak co roku obchodzimy Dzień Świętości Życia w uroczystość Zwiastowania Pańskiego, czyli zagłębiamy się w tajemnicę Zwiastowania Maryi, iż zostanie ona matką Boga. Jest to też dobra okazja do dziękczynienia i refleksji nad własnym życiem, którym zostaliśmy obdarowani. 

W dniu tej uroczystości uświadamiamy sobie również świętość życia poczętego. Ustanowienie Dnia Świętości Życia jest odpowiedzią na wezwanie papieża Jana Pawła II, który w encyklice "Evangelium Vitae" napisał, iż podstawowym jego celem jest "budzenie w sumieniach, w rodzinach, w Kościele i społeczeństwie świeckim, wrażliwości na sens i wartość ludzkiego życia w każdym momencie i w każdej kondycji"

W tym dniu Kościół zachęca także do podjęcia duchowej adopcji, czyli modlitewnego wołania o ocalenie życia dziecka w łonie matki. 

Duchowa Adopcja polega na codziennej modlitwie przez okres dziewięciu miesięcy w intencji dziecka zagrożonego aborcją oraz jego rodziców. Więcej na temat warunków podjęciach duchowej adopcji na stronie:

www.duchowaadopcjadziecka.wordpress.com

Komentarze są wyłaczone